Anette Karlsson Aidosti Kiinnostunut

Nuoria on tuettava ennen ylitsepääsemättömien ongelmien syntymistä!

Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 – 29-vuotiaita oli Suomessa 51 300 eli 5 % koko ikäryhmästä. Syrjäytyneistä nuorista työttömiä työnhakijoita oli 18 800 ja muita työvoiman ulkopuolisia 32 500. Syrjäytyneeksi luokitellaan sellaiset työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta. Syrjäytyneistä miehiä on 64 % ja naisia 36 %. Syrjäytymisriski on nuorilla miehillä paljon suurempi kuin naisilla. Vuonna 2010 vieraskielisiä syrjäytyneitä nuoria oli 11 850, eli 23 % kaikista ikäluokan syrjäytyneistä. Vieraskielisten syrjäytymisriski on kantaväestöä suurempi, tämä johtuu toimimattomista kotouttamistoimista.

 

Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana miljoona euroa. Vuodessa yhden syrjäytyneen nuoren kustannukset ovat noin 27 500 euroa. Yhden nuorisotyöntekijän palkkakustannukset ovat vuodessa noin 32 000 euroa, ja yhden nuorisotyöntekijän ohjattavana on 10 – 20 nuorta. Nuoren syrjäytymistä ehkäiseviin palveluihin panostaminen on samanlainen investointi kuin Kehä III:n rakentamiseen investoiminen, ellei jopa hyödyllisempi. Tuottavuuslaskelmat sisältävät epävarmuuksia näissä molemmissa, mutta se ei tarkoita, että ennalta ehkäisevään työhön ei kannattaisi panostaa. Kehä III:n panostettiin jo.

 

Ennalta ehkäisevässä työssä tulokset eivät periaatteessa näy, sillä ennalta ehkäisevässä työssä on onnistuttu jos ongelmia ei ilmene. Tämähän kuulostaa oikein realistiselta, mutta talousarviota tehdessä liian usein kiinnitetään huomiota ongelmiin ja niiden korjaamiseen. Tärkeintä olisi kiinnittää huomiota siihen, miksi joitakin ongelmia ei ole? Johtuisiko se siitä, että ennalta ehkäisevät palvelut toimivat. Mutta jos ongelmia ei ilmene silloin kun talous on tiukoilla, leikkaukset tehdään usein sinne, missä haittavaikutukset ovat suurimmat, eli ennalta ehkäisevään työhön.

 

Vantaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmassa leikkauksia ei tehdä suoraan Vantaan koulutus- ja yhteiskuntatakuuseen, mutta niitä sivuaviin palveluihin kylläkin. Palkkatukia ja työllistämisavustuksia leikataan, liikuntapalveluiden avustuksia leikataan, kulttuuripalveluiden piirissä olevaa henkilöstöä ja toimintaa vähennetään. Nuorisopalveluiden kohdalla leikkaukset kohdistuvat henkilöstöön ja palveluverkkoa muutetaan esimerkiksi luopumalla useasta vuokratusta järjestötilasta. Näiden lisäksi selvitetään kaupungin omien tilojen jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi myyntiä. Lue lisää.

 

Nuori, joka jää vaille koulutusta, menettää myös useita työvuosia elämänsä aikana. Pelkän perusasteen varaan jääneet henkilöt tekevät keskimäärin noin 10 vuotta vähemmän töitä kuin korkeakoulutuksen saaneet. Jo keskiasteen koulutuksen saaminen nostaa miesten työvuosiodotetta kuudella ja naisten yhdeksällä vuodella. Tämä ei tarkoita eroa eläköitymisiässä, vaan työssäoloajan erotusta. Työvuosiodotus on matalampi perusasteen suorittaneilla, koska työttömyysluvut ovat suuremmat. Vuonna 2010 vain peruskoulun suorittaneiden työttömyysaste oli lähes 20 %, kun keskiasteen suorittaneiden työttömyysaste oli noin 12 % ja korkea-asteen suorittaneilla työttömyysaste oli vain noin 5 %.

 

Ohjaus- ja tukikeskus KIPINÄ tukee nuorten kasvua ja yhteiskuntaan liittymistä. Kipinä tarjoaa nivelvaiheen palveluita ja se toteuttaa etsivää nuorisotyötä. Kipinä on ympärivuotinen matalan kynnyksen ohjaus- ja tukikeskus. Ohjauskeskuksessa tavoitteena on nuoren aktivointi. Nuorta autetaan verkostojen luomisessa, koulutukseen hakeutumisessa ja nuoren tarpeet kartoitetaan. Tukikeskuksessa nuoren tarpeet kartoitetaan ja nuorta aktivoidaan, jonka jälkeen häntä autetaan oikean verkoston ja palvelun löytämisessä. Tukikeskuksessa kartoitetaan myös nuoren psykososiaalisen tuen tarve ja hänen kanssaan laaditaan jatkosuunnitelma, jonka avulla nuori löytää oikean palvelun piiriin.

 

Vuonna 2011 Kipinän asiakkaina oli 386 nuorta ohjauskeskuksessa ja 23 nuorta tukikeskuksessa. Näiden lisäksi sosiaalisen median ja ohjauspuheluiden kautta autettiin 163 nuorta. Luvut ovat merkittäviä, sillä vuonna 2011 Vantaalla oli noin 2 000 työtöntä nuorta. Työttömien nuorten lisäksi on muita tilastojen ulkopuolella olevia nuoria. Nämä nuoret pyritään löytämään etsivän nuorisotyön avulla. Kipinä auttaa monia nuoria ja on tärkeää, että toiminta jatkuu ja kehittyy.

 

Nuoria on tuettava ennen ylitsepääsemättömien ongelmien syntymistä. Ei ole järkevää odotella, että nuoren ongelma on ylitsepääsemätön ja ratkaisukeinot pitkäkestoisia ja kalliita. On järkevämpää reagoida ajoissa kuin liian myöhään. Näin kunnallisvaalivuonna on tärkeää muistaa, että on meidän kaikkien edun mukaista välttää ongelmien syntyminen kokonaan.

 

Anette Karlsson

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Jorma Kassinen

On ongelmia jotka eivät ratkea rahalla.

Ne ratkeavat työpaikalla, oikealla sellaisella josta saa palkkaa, työkavereita ja itsetuntoa sekä tunteen oman elämän hallinnasta.
Ja onnistumisentunteita.

Lisäraha syrjäytymisen tukemiseen ei ehkä ole se oikea ratkaisu.

Pekka Heliste

Filatov aloitti orjatyömarkkinat ja Cronberg, Sinnemäki ja Ihalainen ovat kiitettävästi laajentaneet niitä

Matti Jalagin

Siellä on teillä työministerinä mies, joka tietää syyt siihen, että nuorisomme on jäänyt ja jätetty heitteille.

Pommin purkaa yleensä parhaiten sen rakantanut, joten osoitteesi täällä palstalla on väärä ja puhe kuuluu esittää ministeri työministerille sekä omat ratkaisuehdotukset sinne myös.

Puolueellanne on ollut riittävästi valtaa manneinä vuosikymmeninä, joten sen tuomasta vastuusta ei kannata nyt varsinkaan luikerrella irti, kun ratkaisun avaimet ovat lähempänä kuin lähin ay-mies.

Pekka Heliste

Nuiria yritetään työllistää ajamalla vanhat kortistoon

Tuo vanhojen vaihto nuorempiin on hyväksytty myös SDP:n ja Vasemmistoliiton johdossa . Vasemmisto hyväksyy ja ajaa nuoret ja vanhat vastakkain

Sanallakaan eivät vasemmistoliitot ole puolustaneet iäkkäiden asemaa , vain nuoret kiinnostavat

Jokaisen YT:n yhteydessä pönäkkä vasemmistolainen luottamusmies tulee julkisuuteen ja kehuu kuinka asiat hoidettiin eläkejärjestelyin.

Se on täyttä valhetta,sillä se koskee vain muutamia.Loput ajetaan ensin työkkärin kyykytettäväksi ja sen jälkeen sossun luukulta ruokittavaksi

Useimmat joutuvat 30-40-vuoden työuran päätteeksi palkattomiin orjatöihin,Ihalaisen orjaksi.Ihalainen onläntisen maailman suurin orjakauppias

Iäkkäälle saneeratulle se on kohtalokasta sillä työmarkkinatuesta ei juuri eläkettä kerry, ansiosidonnaisestakin vain n puolet työssäkäyvän eläkekertymästä ja superkarttumille ei ole asiaa.

Tuo+ 50-vuotiaan saneeraminen merkitsee syrjäyttämistä ja köyhää vanhuutta

Pitkäaikaistyöttömistä peräti yli 70 % on + 50-vuotiaita eli lähes samn verran kuin nuoria syrjäytyneitä ja työttömistä yleensäkin + 50-vuotiaita on 100000. Nuoria alle 25-vuotiaita on vain 37000 ja heidän työttömyytensä kestää vain 5-7 viikkoa,+50-vuotiaan 15-34 viikkoa.

Iäkkään työttömyyden katkaisevat lähinnä orjatyöpätkät

Susanna Kinnunen

"Vuonna 2010 vieraskielisiä syrjäytyneitä
nuoria oli 11 850, eli 23 % kaikista ikäluokan syrjäytyneistä. Vieraskielisten syrjäytymisriski on kantaväestöä suurempi, tämä johtuu
toimimattomista kotouttamistoimista.

Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle. Yksi syrjäytynyt
nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana miljoona euroa."

Sanopas muuta. Syrjäytyneet norjalaiset ja britit maksavat 11 850 000 000 euroa, ja tämä kaikki johtuu rasismista ja suomalaisten kotouttamiseen käyttämän rahan vähyydestä.

Miten on, pitäisikö maahanmuuttopolitiikkaa sittenkin säätää?

Pekka Heliste

Espanjassa kotouttaminen toimitodella hyvin.Jokainen rannan business-mies ja nainen osasi puhua espanjaa, englantia ja jopa suomea.

Eivätkä olleet saaneet päivääkään valtion tarjoamaa kotouttamista

Pekka Heliste

Ihmiskauppa on monimuotoista,mutta Suomessa se käsitetään ahtaasti seksin myyntiin liittyvävänä
Nyt kun työtön on jo lähes yhtä hyvässä asemassa kuin ehdonalaisvanki oikeuksien suhteen niin piipahdin Espanjassa tuttuja tapaamassa
Käsiin sattui Fuengirolalehti ja siinä hassu juttu:

Suomalainen yrittäjä oli saanut 34000 euron sakon ja korvaukset,koska käytti suomalaista laitonta ilmaistyövoimaa !!!!
Eli harjoitti ihmiskauppaa

Paikallisten suomalaisten joukossa tuomiota pidettiin mielivaltaisena,kyseessähän oli oppilasvaihto .
Työpätkät olivat juuri alle puoli vuotta,joten EU-sääntöjen mukaan ei tarvitse rekisteröityä maahan eikä maksaa veroja eikä sosiaaliturvamaksuja

Satuin tapaamaan kutsuilla paikallisen lakimiehen ja hän oikoi käsitystä, paikallinen virkamies näkee asian toisin:

1.Harjoittelijat eivät olleet minkään espanjalaisen oppilaitoksen kirjoilla eikä heidän ohjelmaansa sisältynyt mitään opintoja Espanjassa
vaan he tekivät vain työtä ja sitäkin ilman palkkaa ja muita työsuhteen etuja

2. Firmassa vakituisten/harjoittelijoiden suhde oli sellainen, ettei kyseessä voinut olla harjoittelu, koska työ oli tehtävä itsenäisesti.
Ohjaavien työntekijöiden määrä ei riittänyt harjoittelun ohjaukseen ja silloin kysessä on normaali palkkatyö

3.Firman liikevaihdosta merkittävä osa syntyi harjoittelijoiden työstä.

4.Työn lyhytaikaisuudella ei ole merkitystä,koska tilalle tulee aina uusi ja silloin lyhytaikaisuutta käytetään vain EU-sääntöjen kiertoon

Ilmeisesti toiminta on laajaa,koska se kiinnostaa espanjalaisia virkamiehiä

Tällaisessa tilanteessa palkaton harjoittelu täyttää jo espanjalaisen oikeuskäsityksen mukaan jo ihmiskaupan tunnusmerkit:
Mutta EU-maana Suomea ei voida ärsyttää eikä käyttää todellisen rikoksen mukaista tuomiokohtaa

Ja miksi Suomessa suositaan näitä harjoitteluita ? Selityskin on yksinkertainen:Valtio kustantaa opettajalle ja ministeriön virkamiehille viikon tarkistusmatkoja .Lisäksi yrittäjät kestitsevät runsaasti virkamiehiä,joten lomasta tulee luxusloma.

Ilmeisesti tuolla etelä-Euroopassa tunnetaan nuo ihmisoikeudet paremmin kuin Suomessa ?? Suomessa ei ole korruptiota ??

Hallituksen pitäisi keskittyä vakavimpiin ihmiskaupan muotoihin, erityisesti itsensä harjoittamaan

Ja ay-liikkeen pitäisi keskittyä ajamaan myös orjatyöläisten asemaa, tällä tavalla syödään normaalipalkkaisia työpaikkoja, alennetaan verokertymää ,huononnetaan huoltosuhdetta ja lyhennetään virallsita työuraa

Toimituksen poiminnat